Повна назва:   Херсонська обласна Кредитна спілка «Благо»
Код за ЄДРПОУ:   26284578
Місцезнаходження:
  73000, м. Херсон, вул. Чорноморська, буд. 10, оф. 33
Код території за КОАТУУ:
  6510136300
Юридична адреса:   73000, м. Херсон, вул. Чорноморська, буд. 10, оф. 33
Фактична адреса:   73000, м. Херсон, вул. Чорноморська, буд. 10, оф. 33
Дата реєстрації:    19 грудня 2002 року.
   

Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян № 6, видане Херсонським обласним управлінням юстиції.

   

26 червня 2004 року.

    Свідоцтво про державну реєстрацію юридичною особи № 1 499 105 0001 003805, видане Виконивчим комітетом Херсонськой міської ради.
Дата перереєстрації:   24 червня 2004 року.
   

Свідоцтво про державну перереєстрацію кредитної спілки та Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України № 1108 від 24.06.2004 р., реєстраційний № 14100388: серія та номер свідоцтва - КС № 290, код фінансової установи - 14.

Ліцензії:  

№ 3096 від 10.12.2015 р. на діяльність Кредитної спілки по залучення  внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, що видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринку фінансових послуг. Строк дії: безстрокова. Статус ліцензії: чинна.

    № 1065 від 11.04.2017р. на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), що видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринку фінансових послуг. Строк дії: безстрокова. Статус ліцензії: чинна.
Перелік фінансових
  Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.
послуг:   Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Загальна інформація:  

- Херсонська Обласна кредитна спілка «Благо» заснована рішенням Загальних зборів у 2002 році. Протокол № 1 від 26 жовтня 2002 р.

- Відокремлені підрозділи - відсутні.

- Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять відсотків - відсутні.

- Кінцеві бенефіціарні власники (контролер) - відсутні.

- Наявність гарантійних фондів, компенсаційних схем - відсутні.

- Відомості про прийняття рішення про ліквідацію - відсутні.

- Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство - відсутні.

- Процедура санації - не застосовувалась.

- Херсонська Обласна кредитна спілка «Благо» є членом ВАКС (Всеукраїнська Асоціація Кредитних Спілок).

E-mail адреса:
  box@hoksblago.com.ua

 

Діяльність Херсонської обласної Кредитної спілки "Благо", регулюється нормативно - правовими актами та Законами України:

Закон України «Про кредитні спілки»:

- стаття 2, що зазначає основні приниципи роботи кредитної спілки;

- статттями 10-12, в яких висвітлюються умови щодо вступу членів в кредитну спілку, та їх права та обовязки;

(5. Членство у кредитній спілці настає з дня сплати особою вступного та обов’язкового пайового внесків у порядку, передбаченому статутом кредитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок);

- розмір вступного внеску у Херсонській обласній Кредитній спілці «Благо» складає: 45 (сорок п’ять) грн.;

- розмір обов’язкового пайового внеску у Херсонській обласній Кредитній спілці «Благо» складає: 25 (двадцять п’ять) грн.;

статттями 15 та 16, встановлюється компетенція спостережної ради та правління кредитної спілки, яка також передбачається в статуті кредитної спілки.

стаття 20, яка визначає формування капіталу, резервів та інших фондів кредитної спілки, що відбувається відповідно до статуту;

(3. Резервний капітал призначений для відшкодування можливих збитків кредитної спілки, які не можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року, забезпечення платоспроможності кредитної спілки та захисту заощаджень її членів. Резервний капітал кредитної спілки формується за рахунок вступних внесків членів кредитної спілки та частини доходів кредитної спілки до моменту досягнення ним не менш як 15 відсотків від суми активів, зважених на ризик кредитної спілки. Статутом кредитної спілки можуть бути передбачені й інші джерела формування резервного капіталу);

- розмір внеска до резервного капіталу у Херсонській обласній Кредитній спілці «Благо» складає: 0,5 % (нуль цілих п’ять десятих) відсотка від суми строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, та 1 % (один цілих) відсотка від суми наданного кредиту (згідно рішення загальних зборів членів Херсонської обласної кредитної спілки «Благо». Протокол № 8 від 29 березня 2008 року);

- інші витрати, збори та платежі, які повинен сплатити член кредитної спілки - відсутні;

стаття 21, яка визначає господарську діяльність кредитної спілки, що відбувається відповідно до статуту;

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»:

стаття 12, що визначає права клієнта на доступ інформації, та, за необхідності, роз’яснення тої чи іншої послуги;

Закон України «Про споживче кредитування»:

- стаття 9, згідно якої надається інформація, необхідна для отримання споживного кредиту;

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг;

Скарги споживача фінансових послуг кредитною спілкою в позасудовому порядку розглядаються в порядку передбаченому ЗУ «Про звернення громадян» за місцезнаходженням кредитної спілки.

Споживач фінансових послуг може звернутися із скаргою для позасудового розгляду згідно законодавства до;

- Національний банк України. Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, тел.: (044) 253-77-50; електронна пошта: nbu@bank.gov.ua.

- Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, тел.: (044) 364-77-80; електронна пошта: info@dpss.gov.ua.

- Департамент захисту споживачів, тел.: (044) 279-12-70; електронна пошта: head@consumer.gov.ua.

- Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонський області, тел.: (0552) 32-17-37; електронна пошта: media@dpss-ks.gov.ua.

- Херсонська місцева державна адміністрація, тел.: (0552) 42-40-50; електронна пошта: kanc@khoda.gov.ua.

- Херсонська міська рада, тел.: (0552) 26-50-14; електронна пошта: admin@city.kherson.ua.

Відповідно до вимог пункту 1 статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Положеннями пункту 3 статті 23 Закону України “Про споживче кредитування” та Згідно з положеннями пункту 2 Постанови Правління Національного банку України від 09 липня 2021 року № 79 “Про затвердження Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості”:

- Херсонська Обласна кредитна спілка «Благо», має свій правовий (юридичний) сектор.

- Херсонська Обласна кредитна спілка «Благо», повідомляє що діяльність підприємства, щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), не пов’язана будь якою співпрацею з учасниками колекторського бізнесу України.

Правила співпраці Херсонської Обласної кредитної спілки «Благо» з особами, які надають супровідні послуги за договором про споживчий кредит.

- Херсонська Обласна кредитна спілка «Благо», не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.

- Інформація що надається Херсонською Обласною кредитною спілкою «Благо», члену кредитної спілки до укладання договору.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

 

Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги:


- Національний банк України. Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, тел.: (044) 253-77-50; електронна пошта: nbu@bank.gov.ua.