Повна назва:   Херсонська обласна Кредитна спілка «Благо»
Код за ЄДРПОУ:   26284578
Місцезнаходження:
  73000, м. Херсон, вул. Чорноморська, буд. 10, оф. 33
Код території за КОАТУУ:
  6510136300
Юридична адреса:   73000, м. Херсон, вул. Чорноморська, буд. 10, оф. 33
Фактична адреса:   73000, м. Херсон, вул. Чорноморська, буд. 10, оф. 33
Дата реєстрації:   19 грудня 2002 року.
   

Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян № 6, видане Херсонським обласним управлінням юстиції.

Дата перереєстрації:   24 червня 2004 року.
   

Свідоцтво про державну перереєстрацію кредитної спілки та Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України № 1108 від 24.06.2004 р., реєстраційний № 14100388: серія та номер свідоцтва - КС № 290, код фінансової установи - 14.

Ліцензії:  

№ 3096 від 10.12.2015 р. на діяльність Кредитної спілки по залучення  внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, що видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринку фінансових послуг. Строк дії: безстрокова. Статус ліцензії: чинна.

    № 1065 від 11.04.2017р. на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), що видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринку фінансових послуг. Строк дії: безстрокова. Статус ліцензії: чинна.
Перелік фінансових
  Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.
послуг:   Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
E-mail адреса:
  box@hoksblago.com.ua

 

Реєстр органів управління Херсонської обласної Кредитної спілки "Благо"
 
Спостережна Рада Херсонської обласної Кредитної спілки "Благо"
П.І.Б
Посада
Циганков Леонід Георгійович Голова
Кравченко Світлана Антонівна Заступник голови
Онищенко Анатолій Вікторович Секретар
Овчарук Лідія Олексіївна Член
Климова Анастасія Ігорівна Член
   
Правління Херсонської обласної Кредитної спілки "Благо"
П.І.Б
Посада
Міхєєнко Ігор Володимирович Голова
Дєрєн Наталя Василівна Заступник голови
 
Кредитний комітет Херсонської обласної Кредитної спілки "Благо"
П.І.Б
Посада
Дєрєн Наталя Василівна Голова
Міхєєнко Ігор Володимирович Заступник голови
Федоришина Тетяна Ігорівна Член
 
Ревізійна комісія Херсонської обласної Кредитної спілки "Благо"
П.І.Б
Посада
Міхєєнко Володимир Вікторович Голова
Іосипенко Наталя Вікторівна Заступник голови

 

Відповідно до чинного законодавства, діяльність Херсонської обласної Кредитної спілки "Благо", регулюється Законами України:

Закон України «Про кредитні спілки»:

- стаття 2, що зазначає основні приниципи роботи нашої кредитної спілки;

- статттями 10-12, в яких висвітлюються умови щодо вступу членів в кредитну спілку, та їх права та обовязки;

(5. Членство у кредитній спілці настає з дня сплати особою вступного та обов’язкового пайового внесків у порядку, передбаченому статутом кредитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок);

- розмір вступного внеску у Херсонській обласній Кредитній спілці «Благо» складає: 45 (сорок п’ять) грн.;

- розмір обов’язкового пайового внеску у Херсонській обласній Кредитній спілці «Благо» складає: 25 (двадцять п’ять) грн.;

статттями 15 та 16, встановлюється компетенція спостережної ради та правління кредитної спілки, яка також передбачається в статуті кредитної спілки.

стаття 20, яка визначає формування капіталу, резервів та інших фондів кредитної спілки, що відбувається відповідно до статуту;

(3. Резервний капітал призначений для відшкодування можливих збитків кредитної спілки, які не можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року, забезпечення платоспроможності кредитної спілки та захисту заощаджень її членів. Резервний капітал кредитної спілки формується за рахунок вступних внесків членів кредитної спілки та частини доходів кредитної спілки до моменту досягнення ним не менш як 15 відсотків від суми активів, зважених на ризик кредитної спілки. Статутом кредитної спілки можуть бути передбачені й інші джерела формування резервного капіталу);

- розмір внеска до резервного капіталу у Херсонській обласній Кредитній спілці «Благо» складає: 0,5 % (нуль цілих п’ять десятих) відсотка від суми строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, та 1 % (один цілих) відсотка від суми наданного кредиту (згідно рішення загальних зборів членів Херсонської обласної кредитної спілки «Благо». Протокол № 8 від 29 березня 2008 року);

стаття 21, яка визначає господарську діяльність кредитної спілки, що відбувається відповідно до статуту;

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»:

стаття 12, що визначає права клієнта на доступ інформації, та, за необхідності, роз’яснення тої чи іншої послуги;

Закон України «Про споживче кредитування»:

- стаття 9, згідно якої надається інформація, необхідна для отримання споживного кредиту;

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг;

Скарги споживача фінансових послуг кредитною спілкою в позасудовому порядку розглядаються в порядку передбаченому ЗУ «Про звернення громадян» за місцезнаходженням кредитної спілки.

Споживач фінансових послуг може звернутися із скаргою для позасудового розгляду згідно законодавства до;

- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, тел.: (044) 234-99-07; електронна пошта: office@nfp.gov.ua.

- Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, тел.: (044) 364-77-80; електронна пошта: info@dpss.gov.ua.

- Департамент захисту споживачів, тел.: (044) 279-12-70; електронна пошта: head@consumer.gov.ua.

- Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонський області, тел.: (0552) 32-17-37; електронна пошта: media@dpss-ks.gov.ua.

- Херсонська місцева державна адміністрація, тел.: (0552) 42-40-50; електронна пошта: kanc@khoda.gov.ua.

- Херсонська міська рада, тел.: (0552) 26-50-14; електронна пошта: admin@city.kherson.ua.